Mesproppen!

Mesproppen!   Årets vårproposition är resultatet av det parlamentariska läge som Sverige befinner sig i. Vi har en regering som inte med självklarhet kommer att få sin budget genom riksdagen. Vi har en opposition som inte är redo att ta över makten. Regeringen vill inte sätta sig i en situation där man skulle riskera ett…